ayatulkursi

Pada zaman Nabi, ada empat orang sahabat yang oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wassalam dianjurkan agar belajar al-qur’an kepadanya. Salah satunya adalah sahabat Ubay ibnu Ka’ab radhiyallahu anhu, yang mana pemahaman beliau terhadap Al-qur’an sudah tidak diragukan lagi. Suatu hari Rasulullah shallallahu’alaihi wassalam bertanya kepada beliau, “ayat apakah yang paling mulia didalam Al-qur’an?”. Pertanyaan ini jelas tidak mudah bagi Ubay bin Kaab, mengingat terdapat lebih dari enam ribu ayat di dalam Al-qur’an. Setelah beberapa saat, sahabat Ubay bin Ka’ab spontan menjawab “ayat yang paling mulia didalam Al-qur’an adalah ayat kursi”. Mendengar jawaban dari Ubay bin Ka’ab, Nabi pun menunjukan kebahagiaannya, dikarenakan pertanyaan beliau mampu dijawab dengan benar oleh sahabatnya. Rasulullah pun dengan bahagia menepuk dada Ubay bin Ka’ab lalu berkata “engkau telah menguasai ilmu Al-qur’an”.

Ayat kursi adalah ayat yang paling mulia dari seluruh ayat yang terdapat didalam Al-qur-an. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Pada ayat ini Allah berfirman, “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) melainkan Dia. Yang Maha Hidup, Yang Terus-menerus Mengurus (makhluk-makhlukNya), Tidak Mengantuk dan Tidak Tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan meraka dan apa yang dibelakang mereka, dan meraka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi Maha besar”.

Perlu dibedakan di sini antara ayat yang paling mulia dengan surat yang paling mulia, bahwa keduanya itu berbeda. Yang mana ayat yang paling mulia adalah ayat kursi, sedangkan surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Hal ini merujuk pada hadist yang lain mengenai surat yang paling mulia di dalam Al-qur’an. Selain menjadi ayat yang paling mulia didalam Al-qur’an, ayat kursi ini memiliki keutamaan-keutamaan, yaitu:

[1] Menjadi salah satu jalan menuju surga
Ayat kursi menjadi salah satu jalan menuju surga dengan dibaca disetiap selesai shalat fardhu, siapa yang menjaga bacaan ayat kursi setelah shalat fardhu yang dibaca setelah membaca dzikir yang diajarkan oleh Nabi, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga.

[2] Sebagai pelindung dari gangguan setan

Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah shallallahu’alaihi wassalam mewakilkan aku (memberi amanah kepadaku) untuk menjaga zakat Ramadhan. Maka datanglah seseorang dan ia pun mengambil segenggam makanan, maka aku menangkapnya dan kukatakan, “Aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah.” Orang itu berkata, “Sungguh aku sangat membutuhkannya, aku menanggung keluarga, dan aku dalam keadaan yang sangat membutuhkan.” Abu Hurairah berkata, “Maka aku pun melepaskannya.” Ketika pagi hari tiba, Nabi bertanya “Wahai Abu Hurairah! Apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam?” Abu Hurairah menjawab: Saya katakan,”Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarga yang ditanggungnya, maka aku mengasihaninya dan aku melepaskannya.” Beliau bersabda “Ketahuilah, sesungguhnya ia telah berdusta kepadamu dan sungguh ia akan kembali lagi.”

Maka aku mengetahui (dengan yakin) bahwa dia pasti akan datang lagi berdasarkan sabda Rasulullah,”sungguh ia akan kembali lagi.” Maka aku pun mengawasinya, kemudian ia mulai mengambil segenggam makanan, lalu aku menangkapnya dan kukatakan,”Sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah.” Orang itu pun menjawab, “Lepaskan aku! Sungguh aku sangat membutuhkannya dan aku punya tanggungan keluarga. Aku tidak akan kembali lagi.” Maka akupun mengasihaninya dan melepaskannya.”

Ketika pagi tiba, Rasulullah bertanya kepadaku,”Wahai Abu Hurairah! Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu?” Aku menjawab, “Wahai Rasulullah! Ia mengeluhkan kebutuhannya yang sangat dan keluarga yang ditanggungnya, maka aku pun mengasihaninya dan melepaskannya.” Kemudian beliau bersabda,”Ketahuilah sesungguhnya ia telah berdusta kepadamu dan ia akan kembali lagi.” Maka aku pun mengawasinya untuk ketiga kalinya, ia pun mulai mengambil segenggam makanan lalu aku pun menangkapnya dan kukatakan,”Sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah dan yang ketiga kali inilah yang terakhir. Engkau mengaku bahwa engkau tidak akan kembali lagi, tetapi engkau kembali lagi.” Orang itu berkata,”Lepaskan aku! Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu.”

Aku berkata,”Apa itu?” orang itu berkata,”Apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi yaitu Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Sungguh engkau senantiasa mendapat penjagaan dari Allah dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari.” Maka aku pun melepaskannya. Ketika pagi hari, Rasulullah bertanya kepadaku, “Wahai Abu Hurairah apa yang telah dilakukan tawananmu semalam?” Aku menjawab, “Wahai Rasulullah! Ia mengaku bahwa ia mengajariku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadaku, maka aku pun melepaskannya.” Beliau bertanya,”Apa itu?” Aku berkata,”Ia berkata kepadaku apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu maka bacalah ayat kursi yaitu Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Sungguh engkau senantiasa mendapat penjagaan dari Allah dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari.” Maka aku pun melepaskannya. Maka Nabi bersabda, “Ketahuilah! Sesungguhnya ia ia telah berkata jujur kepadamu tetapi ia adalah pendusta. Tahukah engkau siapa orang yang engkau ajak bicara selama tiga hari itu wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah menjawab, “Tidak.” Beliau menjawab, “Itu adalah syaitan.”

Apa hikmah yang menyebabkan ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia dibandingkan dari ayat-ayat lainnya didalam Al-qur’an? Jawabannya adalah bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling banyak menyebut sifat-sifat ALLAH subhanallahu wa ta’ala. Sifat yang disebut didalamnya adalah sifat-sifat yang Maha besar, memiliki ketinggian, kesempurnaan serta sifat-sifat tersebut dapat memberikan pelajaran besar kepada diri kita. Dalam hal ini bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak mulia, melainkan ayat kursi adalah ayat yang paling mulia diantara ayat-ayat mulia lainnya.

Sifat-sifat yang terkandung dalam ayat kursi ini adalah sifat ALLAH. ALLAH adalah salah satu dari nama-nama ALLAH subhanallahu wa ta’ala yang banyak, yang menunjukan ketinggian, kemulian, dan keagungan-Nya, dari setiap nama-nama ALLAH itu mengandung sifat masing-masing. Nama-nama ALLAH subhanallahu wa ta’ala itu ada tiga jenis, yang pertama adalah nama-nama ALLAH yang diturunkan kepada umat manusia. Yang kedua adalah nama-nama yang hanya diajarkan kepada sebagian makhluk saja, dalam hal ini yang dimaksud adalah para malaikat. Yang ketiga adalah nama-nama ALLAH subhanallahu wa ta’ala yang tidak diajarkan kepada siapapun, hanya ALLAH subhanallahu wa ta’ala yang mengetahuinya. Sehingga 99 nama ALLAH subhanallahu wa ta’ala yang terdapat dalam asmaul husna adalah sebagian kecil saja dari nama-nama ALLAH yang ada. Waallahu a’lamu bishowab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.