14Apr/13

Ikhtisar Kajian Ahad Sore Maskam UGM 14 April 2013

maskamugm

1. Hadist ke-83

Shahih Abu Daud (5905), At Tirmidzi (3486), dan An Nasa’i

‘Dari Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah SAW bersbda: “Barang siapa yang mengucapkan, yakni ketika keluar dari rumahnya : Bismillah, tawakkaltu ‘alallah wala haula wala quwwata illabillah – artinya : Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakkal kepada Allah dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah, maka kepada orang itu dikatakanlah : “Engkau telah diberi petunjuk, telah pula dicukupi keperluanmu, dan telah diberi penjagaan. Syaitan pun menyingkirlah dari orang tersebut.”

28Feb/10

Tafsir Surat Al Haaqqah 38-43

al-quran

Pada surat Al Haaqqah ayat ke 38 serta ke-39, Allah berfirman, “Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.” Ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai tafsir ayat tersebut, khususnya mengenai kalimat “apa yan{jcomments on}g kamu lihat dan yang tidak kalian lihat.” Adapun pendapat yang ada tidak saling bertentangan, sebaliknya pendapat-pendapat yang ada tersebut saling melengkapi dan dapat menyebutkan contohnya masing-masing. Pendapat yang tidak saling bertentangan dan bertolak belakang ini disebut sebagai ikhtilaf tanawu’.

Dalam tafsir karya Imam as Salaby disebutkan beberapa pendapat mengenai makna dari ayat yang telah disebutkan di atas. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut: